Vítejte na stránkách společnosti Neumann Institut s.r.o.

Naším posláním je pomáhat při….

„Řízení, vzdělávání, hledání řešení… malým středním podnikatelům ve službách cestovnímu ruchu i mimo ně….“

Naší vizí je…

„…poskytovat účinné poradenství při vytváření praktických řešení pro řízení činností při poskytování služeb, zvyšování kvality znalostí pracovníků, řízení rizik malým a středním organizacím v sektoru služeb cestovnímu ruchu i mimo něj. Chceme pomoci našim klientům k úspěšnosti....“

Zásada naší práce

je poskytovat kvalitní, komplexní a rychlé poradenské i vzdělávací služby odborníků navazující efektivně na skutečné potřeby našich klientů. Propojení legislativních, praktických i obchodních možností, s nimiž disponujeme, nám dává možnost ke kvalitním a účinným službám.

Zejména respektujeme časové a finanční náklady řešení. Za nejúčinnější metodu v tomto směru považujeme týmovou práci, flexibilitu, kvalitu, znalost o potřebách klienta a zachování cenové konkurenceschopnosti.

Využíváme znalostí a zkušeností našich lektorů, kteří převážně působí v praktickém uplatňování svých znalostí a to jak právníků, ekonomů, psychologů a marketingových expertů tak i odborníků v oblasti sociálních služeb a poradenství včetně manažerů a auditorů kvality a jiných systémů (QMS, EMS a další) s kvalifikací IRCA (Mezinárodní registr certifikovaných auditorů).

Poskytnout kvalitní outsourcing a pomoci s nepříjemným hlídáním termínů a vedení evidencí v oblasti řízení firmy.