Projektové řízení

Projektové řízení představuje způsob plánování a realizace složitých a jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném čase s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Pro dosažení úspěchu projektu využívá celou řadu metod a nástrojů. Projektové řízení je také možné charakterizovat jako efektivní dosahování významných změn ve společnosti.
 
Nabízíme služby projektového řízení v souladu s mezinárodně uznávanými metodikami IPMA (International Project Management Association) a ISO 10 006. Při řízení projektů jsme prostřednictvím našich konzultantů schopni optimálně využívat vhodné metodiky, nástroje a měkké dovednosti projektového řízení spolu se znalostí příslušného oboru tak, abychom Vaší společnosti pomohli zrealizovat vaše představy. Naší specializací je zavádění principů projektového řízení v rámci malých a středních podniků, kde nejlépe dokážeme využít naše zkušenosti. Jsme připraveni Vám nabídnout řešení, které bude vytvořeno na míru Vašim potřebám, vždy s ohledem na zvyklosti vaší společnosti.
 
Naše nabídka zahrnuje zejména:
 • Zavedení a popis procesů projektového řízení ve Vaší společnosti
 • Poradenství, přípravu základní dokumentace pro řízení projektů
 • Zapracování projektového řízení do organizační struktury vaší organizace včetně popisu
 • Popis odpovědností a komunikačních kanálů v nové struktuře
 • Pomoc se zavedením softwarové podpory projektového řízení
 • Poradenství s tvorbou a řízením jednotlivých projektů

Součástí naší nabídky je také poradenství při řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie případně národních dotačních titulů. Naši vyškolení konzultanti jsou připraveni Vám pomoci s realizací projektů ve všech jeho fázích od identifikace vhodného dotačního titulu, definice projektového záměru, zpracování žádostí včetně všech jejich příloh, řízení projektu, zpracování monitorovacích zpráv až po úspěšné zakončení projektu.

Konkrétně Vám nabízíme tyto služby:
 • Analýzu potřeb Vaší organizace
 • Provedení analýzy trhu včetně nalezení vhodného dotačního titulu
 • Odborné poradenství při zpracování předprojektových studií (analýz přínosů a nákladů, studií proveditelnosti)
 • Poradenství při definici projektových záměrů a zpracování žádostí o podporu
 • Poradenství či zpracování dalších dokumentů nezbytných k podání projektové žádosti
 • Řízení projektu v realizační fázi včetně zpracování průběžných, etapových a závěrečných monitorovacích zpráv
 • Uzavření a vyhodnocení projektu