Poradenství a konzultace při zavádění a udržování systémů dle norem ISO

  • Norma ISO 9001 (Systém managementu kvality)
  • Norma ISO 14001 (Systéma enviromentálního managementu)
  • Konzultace při zavádění norem řady ISO jako integrovaného systému řízení - ISŘ

Interní audity ISO a související služby

  • Provádění interních auditů pro normy ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS), ISŘ
  • Udržování a aktualizace zavedených systému kvality a enviromentu
  • Posouzení stavu a příprava na audit pro uvedené normy ISO

Dále nabízíme zájemcům o certifikaci systémů analýzu stávající dokumentace v návaznosti na požadavky systémové normy.