Odborné publikace a studie

Jakub Neumann a kol.
„Analýza současného stavu kvality služeb v oblasti cestovního ruchu a definování trendů a vývoje potřeb kvality služeb v tomto sektoru“, MMR ČR 2007/2008, Praha

Jakub Neumann a kol.
„Cestovní ruch - Význam firemní kultury ve vztahu k ovlivňování kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu“, MMR ČR 2008, Praha

Jakub Neumann a kol.
„Cestovní ruch – Pilotní verze manuálu řídící praxe se zaměřením na kvalitu procesů a firemní kultury ve variantách pro malé a střední podniky“, MMR ČR 2008, Praha

Jakub Neumann a kol.
„Návrh východisek pro zavádění systému kvality v cestovním ruchu“, MMR 2009, Praha

Jakub Neumann a kol.
„Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu, sektor cestovních kanceláří a cestovních agentur“, Praha2010 MMR

Jakub Neumann
„Návrh národního systému kvality služeb v cestovním ruchu“, MMR, Praha 2010

Jakub Neumann a Karel Neumann
Projekt, příprava a realizace 2 denního semináře. (2009)
„Posuzování kvality, standardizace a certifikace se zaměřením na procesy cestovního ruchu“

29.06.2010 - Neumann Institut s.r.o. úspěšně prezentoval představitelům ministerstva pro místní rozvoj, představitelů profesních asociací v cestovním ruchu a odborné veřejnosti v cestovním ruchu výsledky analýzy kvality služeb v sektoru cestovních kanceláří a cestovních agentur.

Analýza „Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu - sektor cestovních kanceláří a cestovních agentur“, zahrnovala i průzkum ve vybraných evropských zemích a v ČR k problematice řízení kvality a standardizace procesů v cestovním ruchu. Analýza zahrnuje i vytvoření rámcového základního návrhu atributů pro další zpracovávání standardů služeb a řízení kvality, který bude dále v gesci MMR ve spolupráci s profesními sdruženími v cestovním ruchu dotvářen. (2010)