Školení systému HACCP pro gastronomické provozy

Školení požadavků systému HACCP pro gastronomické provozy, je určeno provozovatelům a pracovníkům gastronomie a to především restauracím, malým a středním provozovnám zabývajícím se podáváním pokrmů a nápojů.

Obsah šklení:

  • Seznámení se zásadami systému HACCP pro provozovny gastronomických služeb
  • Požadavky na bezpečnost potravin dle legislativy ČR a EU
  • Zdravotní nebezpečí týkající se hygieny a epidemiologické bezpečnosti gastronomických služeb
  • Požadavky na systém HACCP v gastronomii - povinnosti, zásady
  • Základní požadavky na zpracování dokumentace HACCP, vedení evidencí, identifiakce kritických mezí a kritických bodů
  • Řešení neshod a přijímání opatření

 

Časový plán semináře: zahájení 9.00  hod; ukončení: cca 12.30 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti.

Cena: 1.800,- Kč včetně DPH 21% (1.487,60 bez DPH 21%)

Školení je možné realizovat jako uzavřené školení přímo ve vaší organizaci - provozu. V tomto případě je školení přizpůsobeno konkrétním požadavkům organizace a charekteru provozu. Školení lze realizovat v rozsahu periodického školení pracovníků, případně kombinovat s realizací Interního auditu systému HACCP ve smyslu Vyhlášky 161/2004Sb. Ministerstva zemědělství.

Pokud máte zájem o uzavřené školení nebo o kombinaci školení s interním auditem, kontaktujte nás prostřednictvím Kontaktního formuláře a podle Vašich požadavků Vám bude zpracována konkrétní nabídka.

Přihlášku na školení můžete vyplnit zde: Přihláška na školení