Systém ISCC

Systém ISCC je mezinárodní systém určený k certifikaci biomasy, biokapalin, které jsou určeny k výrobě biopaliv a certifikace produkce biopaliv. Systém ISCC stanovuje požadavky na oddělení produktů z udržitelných (sledovaných a certifikovaných) zdrojů od ostatních produktů. Jednotlivé prvky řetězce v systému sledují emise skleníkových plynů daného produktu podle stupně výrobního řetězce.

Sytém zahrnuje také požadavky na produkty určené pro zpracování a použití v oblasti biopaliv, jejichž původ je z oblasti odpadů (např. použitý kuchyňský olej - UCO) a vedlejších produktů.

Při školení se seznámíte se systémem ISCC a jeho požadavky pro jednotlivé prvky výrobního řetězce, praktickou realizací a požadavky na dodržování podmínek systému.

OBSAH

  • požadavky systému ISCC
  • úvod do dokumentace ISCC
  • rozsah auditu jednotlivých článků systému – farmy, sklady, zpracovatelé, obchodníci
  • množstevní bilance
  • požadavky na vedení evidencí dodávek a sledovatelnost
  • legislativní požadavky
  • seznámení s požadavky na skleníkové plyny a jejich výpočet

Rozsah školení: 1 den

Cena školení: 3200,- bez DPH 21% / účastník

Doplňující infromace:

Školení je možné realizovat jako uzavřené školení přímo ve Vaší organizaci. V tomto případě je školení přizpůsobeno konkrétním požadavkům organizace a úrovni znalostí frekventantů. Školení lze kombinovat se školením pro provádění Interních auditů systému ISCC.

Pokud máte zájem o uazvřené šklení, kontaktujte nás prostřednictvím Kontaktního formuláře a bude Vám zpracována konkrétní nabídka podle Vámi stanoveného požadavku na školení.

 Přihlášku na školení můžete vyplnit zde: Přihláška na školení