Školení novely norem ISO 9001 a 14001:2015

Školení podle nového vydání normy systému managementu kvality (QMS) podle normy ISO 9001:2015 a environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001:2015. Školení je určeno především k seznámení s požadavky revidovaných norem normy ISO, jejich novou strukturou a souvisejícími změnami v požadavcích a terminologii.

Novely kladou důraz zejména na analýzu rizik, začlenění do stávajících procesů, tak jak probíhaji v organizaci, zapojení zainteresovaných stran, rozhodování a plánování na úrovni celkového řízení organizace.

 

Školení se věnuje:

  • Důvodům a cílům revizí norem ISO 9001 a ISO 14001
  • Vysvětluje jednotnou strukturu norem založenou na - High Level structure = HLS
  • Vysvětluje hlavní změny v obou normách, které se týkají analýzy rizik, významu pojmu "Dokumentované infromace", vztah zainteresovaných stran a jejich souvislosti a další

 

Rozsah školení: 1 den

Účastníci obdrží osvědčení o účasti.

Cena: 3.200,- Kč bez DPH 21% / účastník

Termín školení:

 Termín školení bude stanoven podle zájmu účastníků

   

Školení je možné realizovat jako uzavřené školení přímo ve Vaší organizaci. V tomto případě je školení přizpůsobeno konkrétním požadavkům organizace a jejím potřebám.

Pokud máte zájem o uzavřené školení nebo o kombinaci školení k provádění interního auditu, kontaktujte nás prostřednictvím Kontaktního formuláře. Následně budete naším pracovníkem kontaktováni a podle Vašich konkrétních požadavků Vám bude zpracována nabídka.

Přihlášku na školení můžete vyplnit zde: Přihláška na školení