Školení systémů

Školení realizujeme formou uzavřených školení přímo pro danou společnost nebo formou školení otevřených.

Škloení systémů podle norem ISO

  • Požadavky normy ISO 9001(Systém managementu kvality)
  • Požadavky normy ISO 14001(Systém enviromentálního managementu)
  • Školení v provádění interních auditů pro normy ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS), ISŘ

Oblast bezpečnosti potravin

  • Školení systému HACCP
  • Školení interních auditorů HACCP
  • Školení požadavků hygieny provozu

Udržitelnost biopaliv

  • Školení systému udržitelnosti biopaliv podle standardu ISCC a REDCert
  • Školení v provádění interních auditů ISCC a REDCert

 


Nabídka školení