Aktuality

 • Standard "Bez GMO"

  Ministerstvo zemědělství 18. září 2017 vyhlásilo svoji podporu Českému národnímu Standardu "Bez...

  více zde Standard "Bez...

Konzultace při zavádění systémů udržitelnosti biopaliv (ISCC, REDCert)

Proč vznikly systémy certifikace udržitelnost?

Systémy certifikace udržitelnosti biopaliv vznikly v návaznosti na vydání Směrnice 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Tato směrnice stanovuje požadavky na udržitelnou produkci pevné a tekuté biomasy (pěstování plodin, olej atp.), která může být nebo je používána pro výrobu biopaliva. Směrnice také stanovuje pravidla pro výpočet dopadů skleníkových plynů z biopaliv, biokapalin a referenčních fosilních paliv.

Cílem směrnice je postupné snižování emisí skleníkových plynů z produkce biopaliv v porovnání s emisemi skleníkových plynů z používaných fosilních paliv.

Jednotlivé země EU stejně tak ČR reagovaly na směrnici 2009/28/ES vytvořením systémů sledování udržitelnosti biopaliv. V ČR se požadavky promítly do zákona 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší a Nařízení Vlády 351/2012 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv.

Pro koho jsou systémy určeny

Systémy udržitelnosti biopaliv jsou určeny pro všechny společnosti, které jsou součástí řetězce dodávek produktů pro zpracování v oblasti biopaliv, zpracovatele biomasy, výrobce biopaliv a obchodníky s biopalivy.

Kdo musí být certifikován:

 • Výkupy - nebo obchodní společnosti, které nakupují přímo od prvovýrobců (první sběrné místo)
 • Obchodníci s biomasou - nákup a prodej bez skladování
 • Sklady
 • Zpracovatelé (lisovny, rafinerie, esterifikační závod..)
 • Obchodníci s biopalivem
 • Výrobci paliva s povinným obsahem biopaliva

Pěstitelé jsou součástí certifikace v rámci retězce. Samostatná certifikace provýrobců je v systému možná.

Systém udržitelnosti biopaliv se vztahuje na všechny druhy biomasy (pevná, kapalná), která je dále zpracovávána na výrobu biopaliva. Požadavky se týkají také zpracování odpadů (např. použitý kuchyňský olej, atp.) a vedlejších produktů vzniklých při výrobě, které jsou po další úpravě dále použitelné v oblasti biopaliv.

V návaznosti na tuto směrnici byla vytvořena řada certifikačních schémat. Některá schémata jsou uznána Evropskou komisí (např. ISCC, REDCert a další).

V návaznosti na požadavky směrnice 2009/28/ES stanovující požadavky na udržitelnost biopaliv a prokázání úspor emisí skleníkových plynů, kdy systémy udržitelnosti ISCC, RED Cert a další stanovují pořadavky pro certifikaci a ověřování plnění těchto požadavků. Principem je sledování udržitelnosti produkce, prokázání úspor emisí skleníkových plynů v celém výrobním a produkčním řetězci biokapalin (biopaliv) a bioplynů.


 

V systémech udržitelnosti nabízíme:

 • Konzultace a spolupráci při zpracování dokumentace systému
 • Přípravu k certifikaci systému ISCC (REDcert), kdy přípravíme systém na míru společnosti
 • Úpravu stávající dokumentace
 • Integraci požadovaných dokumentů do stávající systémové dokumentace ve společnosti
 • komplexní zavedení systému v souladu s požadavky systému ISCC (REDCert)
 • Interní audit zavedeného systému ISCC (REDCert)
 • Školení zaměstnanců v systému a činnostech nutných pro jeho realizaci
 • Konzultace pro schémata DE, EU a dle 36. Sch.V. (zpracování odpadů a vedlejších produktů)

 

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification)

Systém ISCC byl prvním uznaným schématem pro certifikaci řetězce udržitelnosti biopaliv. Požadavek na certifikaci ISCC vstoupil v platnost 1.1.2011, kdy veškerá biomasa a biopaliva vstupující na trh v Německu musela být certifikována v souladu s požadavky systému a Směrnicí EU.

Více informací o systému ISCC - www.iscc-system.org

REDCert

Více informací o systému REDCert - www.redcert.org

Partneři:

logo BV   

  

Autocentrum BUPI, s.r.o.  

 

 a další


                                                   

 

Přidružený člen:

 logo ack2


Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Powered byJoomla.