Aktuality

  • Standard "Bez GMO"

    Ministerstvo zemědělství 18. září 2017 vyhlásilo svoji podporu Českému národnímu Standardu "Bez...

    více zde Standard "Bez...

Odborná a publikační činnost

Služby a procesy v malém a středním podniku ve službách cestovního ruchu - 2013

Publikace Českého systému kvality služeb (ČSKS)
Autoři: Mgr. Jakub Neumann, PhDr. Karel Neumann
Recenzoval: Ing. Miroslav Kohl, CSc.
Publikace ke stažení na stránkách www.csks.cz - ke stažení zde

Gastronomie. Bezpečnost provozu a potravin.

Autoři: Jakub Neumann a kol.
Vydal: MATTHES gastro, Praha 2009

 

Odborné publikace a studie

Jakub Neumann a kol.
„Analýza současného stavu kvality služeb v oblasti cestovního ruchu a definování trendů a vývoje potřeb kvality služeb v tomto sektoru“, MMR ČR 2007/2008, Praha

Jakub Neumann a kol.
„Cestovní ruch - Význam firemní kultury ve vztahu k ovlivňování kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu“, MMR ČR 2008, Praha

Jakub Neumann a kol.
„Cestovní ruch – Pilotní verze manuálu řídící praxe se zaměřením na kvalitu procesů a firemní kultury ve variantách pro malé a střední podniky“, MMR ČR 2008, Praha

Jakub Neumann a kol.
„Návrh východisek pro zavádění systému kvality v cestovním ruchu“, MMR 2009, Praha

Jakub Neumann a kol.
„Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu, sektor cestovních kanceláří a cestovních agentur“, Praha2010 MMR

Jakub Neumann
„Návrh národního systému kvality služeb v cestovním ruchu“, MMR, Praha 2010

Jakub Neumann a Karel Neumann
Projekt, příprava a realizace 2 denního semináře. (2009)
„Posuzování kvality, standardizace a certifikace se zaměřením na procesy cestovního ruchu“

29.06.2010 - Neumann Institut s.r.o. úspěšně prezentoval představitelům ministerstva pro místní rozvoj, představitelů profesních asociací v cestovním ruchu a odborné veřejnosti v cestovním ruchu výsledky analýzy kvality služeb v sektoru cestovních kanceláří a cestovních agentur.

Analýza „Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu - sektor cestovních kanceláří a cestovních agentur“, zahrnovala i průzkum ve vybraných evropských zemích a v ČR k problematice řízení kvality a standardizace procesů v cestovním ruchu. Analýza zahrnuje i vytvoření rámcového základního návrhu atributů pro další zpracovávání standardů služeb a řízení kvality, který bude dále v gesci MMR ve spolupráci s profesními sdruženími v cestovním ruchu dotvářen. (2010)

Partneři:

logo BV   

  

Autocentrum BUPI, s.r.o.  

 

 a další


                                                   

 

Přidružený člen:

 logo ack2


Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Powered byJoomla.